Els obradors

Cada una de les nostres famílies de producte s’elabora en un obrador diferent on es reprodueix metòdicament la manera de fer tradicional.

Al capdavant de cada obrador hi tenim el cap de colla qui, com els antics artesans, és l’encarregat de vetllar per que tots els diferents processos es realitzin amb la cura i detall necessaris.

Tots el productes passen per les nostres mans; revisem les carns que rebem i les polim manualment de nervis i tendrums. Treballem com si fóssim en una cuina, on tots els passos del procés són controlats meticulosament, fent les coses com cal, fins a arribar a assegurar la qualitat final desitjada.